Svininfluensan: Hur bra koll har du?

Tänker du vaccinera dig mot svininfluensan?

1) Jag har redan köpt ful-vaccin på internet och injicerat själv. Men självfallet ska jag även ta de två sprutor som staten erbjuder.

x) Nej, det var det dummaste jag har hört. Jag vill inte riskera att bli blind och tappa både tänder och hår!

2) Ja, det tror jag väl. Kanske. Det beror lite på hur mina kompisar gör.

Hur gör du när du hostar eller nyser?

1) Jag brukar försöka hinna springa ut ur rummet, men annars blir det i armvecket eller i sterila pappersnäsdukar som jag sedan eldar upp.

x) Jag hostar eller nyser.

2) Om jag är bland människor jag inte känner försöker jag att göra det så diskret som möjligt, men annars blir det nog bara rätt ut.

Använder du handsprit?

1) Skojar du? Varför tror du att det har tagit slut på Sveriges alla apotek?

x) Handsprit passar på sjukhus där läkare skär upp folk och rotar runt bland inälvorna, men för oss vanliga människor kan det vara bättre för hälsan att ta en sup till maten i stället.

2) Jag har inte köpt själv och jag har inte bett min chef att skaffa på jobbet, men om andra gör det så börjar jag nog använda det. Väl?

Bör karensdagen slopas om det blir ett massivt utbrott av svininfluensan?

1) Ja, allt som kan gör att sjuka har råd att stanna hemma är bra. Kanske skulle man till och med överväga att införa en extra semesterdag som tack?

x) Tänk att det ska pjåskas så förbannat med folk i det här landet! Slopas karensdagen kommer fler att vara hemma och skolka än för att de är sjuka!

2) Jag vet inte riktigt vad en karensdag är för något.

Kan du namnet på någon annan pandemi?

1) Ryska snuvan, Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong, Fågelinfluensan, Carolafeber.

x) Spanska sjukan, Hongkong. Men inbillningssjukan är vanligast!

2) Dana Dragomir.

Vad är egentligen svininfluensan?

1) Låt mig citera Nationalencyklopedin eftersom jag lärt mig den här passagen utantill: ”I slutet av april 2009 uppmärksammades en snabb spridning av influensa från Mexiko till framför allt USA, Kanada och Europa. Epidemin i Mexico hade troligen börjat i februari–mars. Viruset befanns vara en stam av subtypen A/H1N1. Benämningen ’svininfluensa’ fick allmän spridning men bedömdes vara missvisande eftersom det inte finns hållpunkter för att epidemin startade genom smitta från grisar. Virusstammen är inte identisk med den som är vanligast vid egentlig svininfluensa, alltså influensa hos gris, utan är en ny stam som har genetiska element från influensavirus som förekommit hos människa, gris och fåglar. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC förordar benämningen den nya influensan.” Puh!

x) Det är en påhitt av vaccinationsindustrin som lever på att lura lättledda människor. Det här är en del i en världsomspännande konspiration där man till exempel försöker få oss att tro att människan landade på månen 1969, fast alla vet att det är helt omöjligt eftersom månen är gjord av grön ost och aldrig skulle hålla för en rymdraket! För övrigt lever både Elvis Presley och Michael Jackson. De har bara fejkat sin egen död för att slippa undan offentligheten.

2) Det är när man måste snyta sig så mycket att näsan blir röd och svullen som ett gristryne.

Du som bara valde svarsalternativ 1: Visst är det bra att du tar hand om dig och visar hänsyn till dina medmänniskor, men låt det inte gå för långt. Alltför hög bacillskräck kan leda till tvångssyndrom: Lås upp dörren till ditt rum nu och kom ut!

Du som bara valde svarsalternativ 2: Det är inte fel att se på omvärlden med skepsis, men alla människor har inte en dold agenda och regeringen vill inte ta livet av oss. Faktiskt.

Du som bara valde svarsalternativ 3: Grattis, du är som de flesta av oss, fast kanske aningen mer oengagerad. Det gör inte ont att ha litet koll på nyheterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *